Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการถวายพระพร  การลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยกิจกรรมนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมโครงการ "สัปดาห์ปล่อยปลาถวายแม่" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 1,884,000 ตัว ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ และสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการอบรมศีลธรรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยศีลธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวิทยากรคือ พระอาจารย์วิรัต และ พระอาจารย์อรรถชาติ และมีกิจกรรมตามฐาน เช่น ฐานปัดกวาด และฐานจัดเก็บพับผ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะที่ดีในการใช้ชีวิต และมองเห็นคุณค่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการกิจกรรมเพื่อประกันคุณภาพ ณ อาคาร ICT ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดดอกไม้อิเคบะนะ โดย อาจารย์ยุกิ ซากะตะ เซนเซ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้อิเคบะนะของสถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงโตเกียว เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับรู้ประสบการณ์และได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมน้อมนำพุทธคุณ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีนายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

 

นำโดยนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โชว์การแสดงพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างสวยงาม ในงาน Gangneung International Junior Art Festival ที่บริเวณสนามหน้าชายหาด Gyeongpo Beach ในเกาหลีใต้ คณะนักเรียนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมขบวนพาเหรดพร้อมกับเยาวชนจากชาติต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน โดยนักเรียนของไทยได้จัดการแสดงเซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้าน ที่บอกถึงวัฒนธรรมการกินอยู่ของทางภาคอีสานของไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานต่างชื่นชอบและสนุกสนานไปกับการแสดงของนักเรียนไทยด้วย โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก (CIOFF-ซีออฟ) ในการนำนาฎศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมไทย ไปแสดงในเทศกาล 14th Gangneung International Junior Art Festival ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2558 ณ เมือง Gangneung ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับชุดการแสดง ที่ทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีนำไปแสดง จะเป็นการแสดงออกที่บ่งบอกของวัฒนธรรมไทยในทุกภาค มีจำนวน 5 ชุด คือ รำมังคละ, ฟ้อนภูไท, เซิ้งกระติบข้าว, เซิ้งกะลา และเซิ้งแหย่ไข่มดแดง มีชาติที่ร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ ประเทศไทย, รัสเซีย, อินโดนีเชีย, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน 

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม "การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต : การเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้โลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย"  ซึ่งได้มีรุ่นพี่ที่เรียนสถาบันต่างๆ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนกัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 70

Link...UNข่าวการศึกษา