Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 109 รูป ณ บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นักเรียนชมรมแมลงหอปีกแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ซึ่งได้มีนักเรียน และคณะครู ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.พิธีถวายพระพรชัยมงคล 2.กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 3.กิจกรรมการบริจาคโลหิต 4.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดการแสดง Dr.Pop : The Writer Show "ทอล์คโชว์เปลี่ยนชีวิต" เพื่อจุดแรงบันดาลให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพชีวิตจากการอ่านและทักษะรอบด้านสู่ความสำเร็จ โดยมี ดร.ป๊อป คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนและพิธีกรโทรทัศน์เจ้าของหนังสือขายดี "Girls & A Doll" และ "Boys & A Doll" เป็นวิทยากร

 

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคณะ "ดรุณีเกมส์ 57" ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงอีกด้วย ซึ่งแบ่งคณะสีทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรณิการ์ คณะสุพรรณิการ์ คณะลัดดาวัลย์ คณะอัญชัญ และคณะราชาวดี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการแข่งขัน เด็กหญิงภิชลดา   ณ พิกุล  ได้รับรางวัลชมเชย และรับเงินรางวัล 1,000 บาท,  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาก่อกูล  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันฯ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 59

Link...UNข่าวการศึกษา