Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

งานพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันที่ 18 มกราคม 2559 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มคนดี ศรี อ.ณ. ประจำปี 2558
วันที่ 15 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มคนดี ศรี อ.ณ. ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ด้านต่างๆ และในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตร และเข็มคนดีศรี อ.ณ. ให้กับนักเรียนที่ทำประโยชน์ต่อโรงเรียน และสังคม

 

รับมอบเงินรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 10
วันที่ 13 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับมอบเงินรางวัล ชนะลิศจากการแข่งขันตอบปัญหารายการ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" จำนวนเงิน 150,000 บาท มามอบให้กับโรงเรียน เเละยังมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าเเข่งขัน อีก 3 คน /คนละ 30,000 บาท ครูผู้ควบคุม 1 คน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 260,000 บาท ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาเล่าเรียน  โดยจัดพิธีมอบ ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

การรับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านบริหารเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และการดำเนินโครงการด้าน ASEAN ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

มอบของขวัญปีใหม่ให้กับตำรวจจราจร และอาสาสมัครฯ
วันที่ 6 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ให้กับตำรวจจราจร และอาสาสมัคร ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในการจราจรหน้าโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจต่อตำรวจจราจร และอาสาสมัครฯ

 

งานเสวนา "ด้วยรัก..ผูกพัน..ชาวกรมท่า-ขาว"
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดงานเสาวนา "ด้วยรัก..ผูกพัน..ชาวกรมท่า-ขาว" เพื่อเป็นการเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปในปีการศึกษาหน้า ซึ่งในงานเสวนา ได้มี ชมรมเพื่อนครูอุตรดิตถ์ดรุณี, อดีตผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ มาร่วมในงานดังกล่าวด้วย

 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และส่งเสริมความก้าวหน้าให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว

 

ยกย่องเด็กหญิงศิลป์ศุภา จันทร์มนต์ทา นักเรียน ม.1
จากกรณีที่สื่อมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำเสนอข่าว พ่อพิการชาวอุตรดิตถ์เก็บขยะส่งลูกเรียน พร้อมสอนลูก ‘พ่อไม่ร่ำรวย มีแต่ความรู้ให้เป็นมรดก’ และพบเด็กหญิงช่วยพ่อเข็นรถเข็นสองล้อเดินไปตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อเก็บขยะและนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกและครอบครัว นั้น
พบว่าพ่อพิการสู้ชีวิตคนนี้คือ นายบุญเลิศ จันทร์มนต์ทา อายุ 44 ปี เป็นชาวบ้านตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่ประกอบอาชีพเก็บขยะมานานร่วม 20 ปี หลังพิการจากอุบัติเหตุกระดูกขาขวาแตก และตกนั่งร้านช่วงทำงานก่อสร้าง จึงหันมาเก็บขยะขาย โดยมีกำลังใจคือ ด.ญ.ศิลป์ศุภา จันทร์มนต์ทา อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มาค่อยช่วยพ่อ โดยไม่อายแต่อย่างใด
ภายหลังทราบเรื่องจากสื่อมวลชน นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. ได้มอบหมายให้นายสงบ. คำน้อย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้จัดหาทุนการศึกษาให้และยกเลิกค่าเล่าเรียนให้น้องเป็นกรณีพิเศษ พร้อมเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน เพื่อเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาในอนาคต. และในวันนี้ นายมนต์ชัยฯ ได้มอบประกาศและเข็มนักเรียนคุณธรรม คนดีศรี อ.ณ. ประจำปี. 2558 ให้กับเด็กหญิงศิลป์ศุภา จันทร์มนต์ทา พร้อมนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.39 ได้ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจแก่น้องมิ้น มอบเงิน จำนวน 3000 บาท จากผู้ใหญ่ใจดี เข้าบัญชีธนาคาร และมอบเครื่องอุปโภาคบริโภคให้ในเบื้องต้น
สำหรับท่านที่ต้องการจะช่วยเหลือน้องมิ้น. สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธ ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาฟรายเดย์. เลขบัญชี 406-606991-5 ชื่อบัญชี ด.ญ.ศิลป์ศุภา จันทร์มนต์ทา โดยนายกัมปนาท สังบัวแก้วและนางจิรวรรณ เม่นลาภเหมาะ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 74

Link...UN