Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ระหว่างวันที่ 1-4 และ 8-12 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัด "ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ศูนย์ที่ 3 อำเภอเมือง ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา, โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม, โรงเรียนลับแลศรีวิทยา, โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม และโรงเรียนทองแสนขันวิทยา โดย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว

 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมน้อมนำพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมไทย และการนำไปปฏิบัติจริง

 

ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับการอบรมภาษาจีน และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอง เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีษะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ "เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557" ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จาก นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY 2014 "ฉันและเธอ เราคือ อาเซียน" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม ASEAN DAY

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ 2, รองชนะเลิศอันดับ 2 เขียนเรียงความ ม.ปลาย, ชมเชยอันดับ 1 เขียนเรียงความ ม.ปลาย, ชมเชยอันดับ 1 หนุ่มหล่อ สาวสวย ร้องเพลงจีน, ชมเชยอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน, ชมเชยอันดับ 1 ละครพื้นบ้าน 

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม น.ส.ณัฏฐา เมืองเชย หรือ น้องเตย อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 257 ชุมชนท่าอิฐบน เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ นำธนบัตรชนิดละ 1,000 บาทจำนวน 10 ใบเป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมบัตรกดเงินของธนาคารทหารไทย ไปติดต่อนางศิริพร โฆสงวน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย หลังเก็บเงินพร้อมบัตรดังกล่าวได้จากตู้กดเงินสด เมื่อช่วงเวลา 20.10 น.วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง และในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กล่าวยกย่องชื่นชมและมอบเหรียญเกียรติยศ "คนดีศรี อ.ณ." ประเภทนักเรียนคุณธรรม ให้กับน.ส.ณัฏฐา เมืองเชย และวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้เข้ารับเกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เนื่องจากเก็บเงินสดได้และนำส่งคืนเจ้าของครบถ้วน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป  โดย นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบ

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2557 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้  ดร.พิธาน พื้นทอง ประธานในพิธีเปิดได้มอบโล่ให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่ได้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยครูหลินชาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 54

Link...UNข่าวการศึกษา