Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

>>BookMark2551_2558<<

 

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และให้สมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 250 คน ร่วมแสดงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 อุตรดิตถ์เกมส์ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย และหญิง จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 "อุตรดิตถ์เกมส์"  ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธาน และกล่าวนำคำปฏิญาณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี คณะครู และนักเรียน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมกัน ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกรวยสักการะรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ ร่วมชมการแสดงละครจากเรื่อง พระอภัยมณี  และการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องของนักเรียน ณ หอประชุมจันนารี

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพครู  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา มาพัฒนาโครงงานของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคณะครูเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 71 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 18 โรงเรียน ได้แก่ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย ชมรมเพื่อนครูอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 96 ปี ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลที่หน้าเสาธง  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ Battle Robot แข่งขันรายการ Thailand Robofest Junior 2015, การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัล "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ได้เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย และรายการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ชิงถ้วยรางวัล Association of British Inventors and Innovators ของสมาคมสิ่งประดิษฐ์จากประเทศอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 และอัยการพิเศษประจำกรมช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภวดล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายมนต์ชัย ปาณธููป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานเปิดห้องศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และได้เยี่ยมชม พูดคุยกับนักเรียนด้วยความเป็นกันเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุง เป็นห้องศูนย์ภาษาไทย ที่ให้นักเรียนได้สืบค้น และรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย เช่น การสะกดคำ การออกเสียง ต่างๆ และได้ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ Robot, ห้อง Ralax, ห้อง Fitness, ห้อง STEM ฯลฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 67

Link...UNข่าวการศึกษา