Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นางสาวปาริชาติ เถื่อนเอี่ยม, นางสาวสายธาร ตันดี, นางสาวพรรณรัตน์ แก้วเปี้ย, นางสาวธนภรณ์ แก้วฟอง และนางสาวสาริกา ปาลาศ โดยมีครูที่ปรึกษา นางกนกรัตน์ จันทร์กล่ำ และนางพรรณี ภวภูตานนท์

 

ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นภาษา(MEP) ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกได้มีนักเรียนเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรีียญทอง ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลรัตนรังสี พระพุทธรูปประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองฯ ได้กราบสักการะฯ

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านภาษา

 

วัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และชมรมเพื่อนครูอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า ชาวกรมท่า-ขาว 94 ปี อุตรดิตถ์ดรุณี" เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับเข้ามาโรงเรียน ได้พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวและรุ่นต่างๆ และเป็นการร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี ในการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 16 มกราคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลหนึ่งแสนครูดี, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระฯ, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น และรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 68

Link...UNข่าวการศึกษา