Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

>>BookMark2551_2558<<

 

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านภาษา

 

วัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และชมรมเพื่อนครูอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า ชาวกรมท่า-ขาว 94 ปี อุตรดิตถ์ดรุณี" เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับเข้ามาโรงเรียน ได้พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวและรุ่นต่างๆ และเป็นการร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี ในการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 16 มกราคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลหนึ่งแสนครูดี, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระฯ, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น และรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว

 

วันที่ 15 มกราคม 2557 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้มอบของขวัญให้กับตำรวจจราจรเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในวันปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยให้นักเรียนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสะดวกในการข้ามถนน

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ ซึ่งได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 10 มกราคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้อ่านสารของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2557 และได้จับฉลากมอบของขวัญให้กับนักเรียน เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ

 

วันที่ 8 มกราคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้แก่ เด็กหญิงปารดา กัลยาณมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่รับการประเมินในครั้งนี้ด้วย 

 

วันที่ 7 มกราคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ อาคาร 324 ล. เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

วันที่ 7 มกราคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "Real Happiness is Helping each other" English Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4 และ ม.5 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2557 ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 67

Link...UNข่าวการศึกษา