Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้เชิญชวน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 44,450 ซีซี

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ASEAN DAY : ASEAN WAY เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาการศึกษาอย่างมีดุลยภาพ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ก้าวทันและแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเป้าหมายหลักเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคงและด้านสังคมและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งได้มี คณะครู และนักเรียนให้การสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติในฐานะที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน โดยมีกิจกรรมการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 82 รูป

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับพระคุณแม่ จากพระปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ วัดใหญ่ท่าเสา

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ หรือผู้มีพระคุณ และร่วมเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับพระคุณแม่ จากพระปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ วัดใหญ่ท่าเสา และการแสดงความรักต่อคุณแม่ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครู และนักเรียน นำเงินที่ร่วมบริจาค ในการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทน จำนวน 30 คน เข้ามอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดย นายแพทย์ดิเรก งามศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ผู้รับมอบ

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 นางจินตนา บุญสาลี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 40 คน ได้ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 และประชุมเกี่ยวกับการจัดทำโครงการให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานศูนย์ สังคมคึกษา และภาษาต่างประเทศ จัดการประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ( Best Practices) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยเยียมชมผลงานและให้กำลังใจอย่างทั่วถึง

 

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 57

Link...UNข่าวการศึกษา