Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 80 คน เดินทางไปทำกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ โดยทำการเข้าค่ายและเรียน ภาษาอังกฤษ  ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งการทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรูัและศักภาพให้แก่ตนเอง. ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2556

 

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานพิธีเปิด

 

วันที่ 30 กันยายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายธวัช ศรีสว่าง ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงาน ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย มิลืมเลือน มิทิตาจิตอุตรดิตถ์ดรุณี 2556 โดยมีครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ครูอานนท์ เลี้ยงเพชร, ครูยาใจ กอนวงษ์, ครูนิตยา มณีนิล และครูเฟื่องฟ้า หลิวเจริญ ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ, คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย, ชมรมเพื่อนครูอุตรดิตถ์ดรุณี, อดีตผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู บุคลากรโรงเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิต  ซึ่งโอกาสนี้นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวมุทิตาจิตและได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้

 

วันที่ 25 กันยายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ประจำปี 2556 ตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2555-2556 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการดังนี้ ผอ.ประมุข ธนวัฒน์, ผอ.วีระพันธ์ ดอนท้วม และ ศน.เสาวพิศ อุ่นพันธ์

 

วันที่ 20 กันยายน 2556 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา พระราชทานรางวัลแก่กลุ่มแมลงปอปีกแก้ว นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) เนื่องในงานเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 ณ ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น-ดินแดง ซึ่ง กลุ่มแมลงปอปีกแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 143 จากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทั่วประเทศไทย มากกว่า 500 ทีม

 

วันที่ 21 กันยายน 2556 ผู้บริหาร คณะครู และครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงาน "มุทิตาคารวะ 60 ปี ศรีแผ่นดิน" ซึ่งจัดโดย สมาคมครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

วันที่ 21 กันยายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ประธานได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และคณะครูผู้ที่ได้รับรางวัล

 

วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี " รณรงค์ร่วมใจทำไทยให้สะอาด " เพื่อให้เยาวชและประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน  ถนนหนทาง พร้อมกันทั่วโลก ใคโครงการ Clean of the World โดยการสนับสนุนของสมาคมสร้างสรรค์ไทย ( ตาวิเศษ ) โดยหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ แขวงการทาง อุตรดิตถ์ที่ 1 , เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ , โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ณ บริเวณถนนตั้งแต่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ถึงสถานีรถไฟศิลาอาสถ์, บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 60

Link...UNข่าวการศึกษา