Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 109 รูป ณ บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องในวโรกาสสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมมายุ 86 พรรษา โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรเงรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติงาน Admin ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนแบบโลกไร้พรมแดน ณ ห้องประชุมศรีอุตรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วัน ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะ "ดรุณีเกมส์ 56" ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายของนักเรียนแข็งแรง สมบูรณ์

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น "เตรียมพร้อมกายใจ สร้างเป้าหมายในชีวิต และเส้นทางสู่อนาคต" โดยมีนายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่อง วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2556 สำหรับนักเรียนแกนนำของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 500 คน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 65

Link...UNข่าวการศึกษา