Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการจัดงาน "สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รวมใจ อ.ณ. 2557" และได้จับฉลากของขวัญปีใหม่ให้กับคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร สังสรรค์ และรื่นเริงด้วยกัน

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมงานรวมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมพลังสร้างสานสามัคคี การเทิดทูนสถาบัน และถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมคาราวานวัฒนธรรม "Korean Culture Caravan 2013" โดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกับศูนย์เกาหลีศึกษาประจำประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ซึ่งจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาและมีความสนใจภาษาเกาหลี ให้ได้เข้าถึงวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดผ่านทางกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก สตรี และการกระทำความรุนแรงในครอบครัว แก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช.) จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งผลการประกวด ได้รับรางวัลดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2556 นำโดย นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้นำเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลการประกวด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ไดรับรางวัล ดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จาก บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ จำกัด โดยคุณธเนศ ตั้งศรีสุขและคุณอัจฉรา ตั้งศรีสุข ซึ่งได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและมีแนวคิดจะสนับสนุน ส่งเสริมด้านการเรียนของนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในโอกาสนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ขอขอบพระคุณท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นรางวัลมัจฉากาชาด เนื่องในงาน "พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557" โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 65

Link...UNข่าวการศึกษา