Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะ "ดรุณีเกมส์ 55" ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประูธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด  ซึ่งประกอบด้วย นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อต. เขต1 , นางชะโลม จารุชาต ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อต.เขต1 , นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 39 และนางสุนันทินี อ่อนแพง นักวิชาการศึกษา สพป.อต. เขต1  โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับ 

viagra

 

Взгляни-ка опять, дорогая девочка!

Ах, Боже ты мой, да "Дельфины звуки скачать"это масса "Охота на пиранью книга скачать"Эдвард!

Если бы не он, милая Флоринда, наверно, никого из нас "Драйвера для компьютера скачать для звука"здесь не было бы.

И Вискарра услышал, как кто-то тяжело упал на асотею.

Отсюда "Глобуса скачать"часа четыре ходу до старой шварценбергской овчарни,-развивал он "Приключения тинтина скачать игру"свой план.

А уж представляю, что делается с теми двумя!

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดประชุมผู้ปกครอง "วันประสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน" ณ หอประชุมจันทร์นารี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียน  2.รายงานผลงานและความเคลื่อนไหวการพัฒนาโรงเรียน 3.ให้ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาได้พบปะกันเพื่อร่วมมือกันในการดูแล/แก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน 4.ผู้ปกครองรับผลการเรียน   โดยการประชุมครั้งนี้ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้เป็นประธานการประชุมทั้ง 3 รอบ ร่วมกับประธานเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมศรีอุตรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียน และร่วมรับทราบนโยบายการพัฒนาโรงเรียน พร้อมนี้ได้อนุมัติแผนปฏิบัิติการประจำปีการศึกษา 2555  ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการทุกท่าน

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำโดย นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ลงนามความร่วมมือ (M.O.U) เพื่อพัฒนาการศึกษา รูปแบบโรงเรียนคู่พัฒนากับนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในด้านการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตามโครงการ World Class Standard School  และคณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน รวม 30 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และการบริหารคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

 
ololo

วันที่ 30 ตุลาคม 2555  นางสาวภัทรพร ทิมศร ประธานนักเรียน ได้เป็นตัวแทนของนักเรียน กล่าวความรู้สึกแสดงความยินดี และมอบของขวัญ กับนายวิเชียร ปั้นม่วง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านโคนพิทยา และในโอกาสนี้ได้มีนักเรียนตัวแทนร่วมกันมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง

 

viagra

Но злосчастная птица не "Курсы игры на гитаре"была добровольной участницей этой драмы она попала в "Шрек навсегда игра скачать торрент"плен.

Радость встречи с Землей, с родным небом, близким и любимым, и делом, которому "Песни из индийских фильмы скачать"ты служил.

Попробую связаться, подумал вслух Оливье.

Даже администрация в этом "Скачать минусовку лесоповал лесоповал"университете просто не понимает потребности физической науки.

Когда мой поручик надерется, с ним того и жди "Скачать альбом cлима"беды.

Единственный телефон у меня в кабинете.

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับมอบทุนการศึกษา จากนายดอกรัก คงเทศ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ ในโอกาสที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกการบริหารจัดการ, ฝึกการออมเงิน และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ และในโอกาสเดีียวกันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโครงการดังกล่าว ที่หน้าเสาธง

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 นายวิเชียร ปั้นม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งประกอบด้วย นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการ สพม.39, นายสุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ สพม.39, นางณัฐวดี ธีรสุข ศึกษานิเทศก์ สพม.39, นางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ, และนางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.39

Но я не испугалась бы встречи с ним "Скачать суру из корана"даже в этом уединенном месте.

Нет, сударыня, возразил капитан, не в этом дело.

Толька тут же нашел какую-то одному ему ведомую траву и "Винни пух игру скачать"остановил кровь на лице у Зернова.

Потому что оно было здесь какие-нибудь сутки назад.

Быть может, нога "Значит война скачать торрент бесплатно"человека никогда .

Китобойное судно, где, судя по всему, перетапливался "Скачать мультик смешной на телефон"жир недавно загарпуненного кита, легло в дрейф против ветра; конечно, теперь оно не могло быстро двигаться вперед, да, впрочем, команда и "Скачать на телефон zuma скачать"не слишком заботилась об этом.

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน  โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

Джон вернулся ко Дню "Hex редактором скачать"Первому, но даже "Семейная летопись книга купить"и тогда все уже было окончательно сложено.

Он "Скачать игры на телефон мадагаскар"ловок, расторопен, понятлив.

Я "Музыка скачать трансформеры"знаю, что они существуют; многие "Книга скачать триллер"эйоны поклоняются им, а не богам "Прошивки для nokia 5130c 2 скачать"Веритэ.

Они следили, как взлетели "Планировка дома чертеж"еще два корабля.

Восставшие ото сна солнцеподобные "Скачать для программа для n73"шары слились в одну "Скачать игру нарды на компьютер длинную"красноватую глыбу.

Что-то жуткое и неестественное было в "Скачать браузер google chrom"их фигурах.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 44

Link...UNข่าวการศึกษา