Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กิจกรรมค่ายบูรณาการ "เรียนรู้ธรรมะ-ธรรมชาติ สร้างปราชญ์ในตัวตน" ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานและนำทักษะกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ได้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 59 คน ณ สถานีวิจัยสะแกราช สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษาของนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ "เวทีคนเก่ง" ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้รับรางวัล แชมป์ประจำสัปดาห์(9 ก.ย. 56) รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท.) นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้แก่ นางสาวรับขวัญ แตงกล่อม ม.6/6 และเด็กหญิงพิชญานิน วงค์ยิ้มใย ม.3/1 ครูผู้ควบคุม นางชัชวดี มีแก้ว

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ทางด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมเด็กไทยฟังเทศน์ โดยมีการเชิญผู้ที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เช่น การห่อขนมเทียน การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุแบบวิถีไทย ฯลฯ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มรดกโลก วัง วัด อุทยาน ลานประวัติศาสตร์ โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้หลากหลาย ประกอบด้วย ผศ.เกิดศิริ ทองศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ ม.รามคำแหง, คุณพัชรี รักษาวงศ์ ผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษ ช่อง NHK, คุณอรรนพ กิตติกุล พิธีกรชื่อดัง, ดร.อภิชาติ ดำดี วิทยากรและนักพูดชื่อดัง, พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สว.ส.ทท3 กก.4บก.ทท. และดาราชื่อดัง เช่น มอริส เค โดยมีมินิคอนเสิร์ตจากคุณปุยฝ้าย AF4

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดตัว วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และโอกาสนี้ได้มอบเงินสมทบให้กับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท สมาคมศิษย์เ่ก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเงิน 20,000 บาท และผู้ปกครองของนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเงิน 14,000 บาท 

 

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 สถานีไทยไชโย โดยบริษัท ไทยไชโยทีวี จำกัด ได้มาสัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ "ลูกทุ่งมัธยม ซีซั่น 2" ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับวงดนตรีลูกทุ่งน้องใหม่ ได้ออกอากาศทางสถานี และในโอกาสนี้ทางโรงเรียน ได้ส่งวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 ทางช่องไทยไชโย และขอเชิญชวนร่วมโหวดให้กับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งเป็นวงดนตรีน้องใหม่ โหวดโดย พิมพ์ M03 ส่งไปที่ 4545499 เริ่มโหวดวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 "วิทย์ Kids ดี" ภายใต้คำขวัญ ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์, กิจกรรมสนุกกับเคมี, กิจกรรมสนุกกับชีววิทยา, กิจกรรมสนุกกับฟิสิกส์, โครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมตามฐานต่างๆ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

 

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมน้อมนำพุทธคุณ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และในโอกาสนี้นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัล "เยาวสตรีดีเด่น" ประจำปี 2556 โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 57

Link...UNข่าวการศึกษา