Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ,พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ,พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในโอกาสเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ในฐานะเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 2.พิธีถวายพระพร ณ หอประชุมจันนารี 3.กิจกรรมรำถวายพระพร 4.กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 5.กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

 

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กหญิงชัชญา ผดุงวิทยาการ เด็กหญิงนันทาวดี อยู่อิ่ม และเด็กหญิงภิชลดา ณ พิกุล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ คุณครูผู้ควบคุม นางรัตนา ยะอนันต์

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีนายณุกูล เดือนหงาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการกล่าวขอบคุณและอำลาครูต่างชาติ ได้แก่ Miss Charnelle Celeste Rogers ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศอเมริกา โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและมอบของที่ระลึกให้กับครูต่างชาติ

 

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ประจำปี 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “เทคนิคการสกัดและตรวจสอบดีเอ็นเอ  รุ่นที่  1”  เมื่อวันเสาร์ที่  19  กรกฎาคม  2557  ณ  ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  >>คลิกชมภาพกิจกรรม...

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 งานอนามัยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการทันตศึกษา "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้นักเรียนชั้นมั
ธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 72

Link...UNข่าวการศึกษา