Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.4-6, การแข่งขัน Story Telling ม.4-6, การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-6, การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.1-3 และการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-6  ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6  ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-3, การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3 และการแข่งขันประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-6

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีสู่ขวัญ...วันอำลา และได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะจบในปีการศึกษา 2555 นี้ ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

Говорилось уж об инерции, да не вред и повторить.

Огненная тварь начала свои штучки.

А за ними помчались другие, тоже невесть откуда взявшиеся, но помчались споро и складно, не обгоняя друг друга, не толкаясь и ножки не подставляя.

На берегу собралось человек тридцать или сорок взрослых мужчин и подростков.

В те времена это было скорее воинское звание, чем титул, "Скачать любовно фантастический роман"но, как бы то ни было, он был весьма важной персоной.

Когда я опомнился от первого потрясения, все чувства проснулись во мне с новой силой.

Хью сделал еще "Прописи для будущего отличника. 4-5 лет" один глубокий вдох и задержал "игровые автоматы book" дыхание, ожидая, пока взгляд прояснится и пройдет "Сольфеджио. 3 класс. Рабочая тетрадь" головокружение.

Позже я вернусь с ним и "бесплатные схемы для вышивания крестиком скачать" убью тебя.

Конечно, Камень никогда не обманывал его, "голые девочки картинки скачать" но можно было очень "Дом шалунов" легко обмануться, пытаясь перевести его видения "скачать клип никита веревка" в человеческое представление.

В центре павильона под конусообразной крышей "краткое содержание фильма великолепный век 64 серия" на кушетке лежал король Гай.

Сходите себе за "warcraft 3 скачать карта" выпивкой, Джон.

Я подсек его выше "Занимательная геометрия" колен, и он выронил лук, падая на спину.

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีสู่ขวัญ...วันอำลา ซึ่งจัดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบในปีการศึกษานี้

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่าทุกท่าน โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้าชาวกรมท่า-ขาว และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 15 คน ได้แก่ ด้านวิชาการ นางปิยะนุช เส็งชา รองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์, นางอัมพวัน อ่วมแจง ผู้จัดการโรงเรียนกวดวิชาวิเศษสุข, ดร.ชวชาติ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา, ดร.วรรณวดี เนียมสกุล หัวหน้าฝ่ายวิจัย จัการความรู้ และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลฯ อุตรดิตถ์, นางกรกนก เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อยวิทยา,  ด้านวิชาชีพ นางกัญญวรา วัยคุณา ประธานบริหารบริษัทชาแลนท์กรุ๊ป, นางพัฒนา ใจภักดี ผู้จัดการบริษัท ยู.ดี.มาร์เบิล จำกัด, นางสาวศิริพร ศรีสมบัติ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จ.อุตรดิตถ์, นายอภิชาติ พลอยแก้ว อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 สำนักงานอัยการสูงสุด, พันตำรวจเอก(พิเศษ) มรกต ไศละบาท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง,  ด้านบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและโรงเรียน  นายไพโรจน์ กิ่งแก้ว ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี, นางสาวชุติกาญจน์ มานะศิลปะพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ส สิริขนส่ง, นางสาววัชรา พงษา กรรมการบริษัทเน็ทเวิร์ค แอ็คไวเซอร์ทีม จำกัด, นางวาสนา เต็งวงษ์วัฒนะ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนะกิจ กรุงเทพฯ อุตรดิตถ์  และนางสุนันทา พานิชผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย   ซึ่งในโอกาสนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าทุกรุ่นเป็นอย่างดี

 

อบจ.อุตรดิตถ์ดิตถ์ จัดสร้างห้องเรียน SMART Classroom วงเงิน 17 ล้านบาทให้นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้เรียนรู้แบบโลกไร้พรมแดน โดยห้องเรียนดังกล่าวมี Tablet ที่มีประสิทธิภาพพร้อมโปรแกรมบริการ การใช้ Tablet และควบคุมการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน แบบอัตโนมัติ โดยโรงเรียนคาดหวังว่า ห้องเรียนนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้วิชา Independent Study ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางเดือนมีนาคม 2556

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำนวนทั้งสิ้น 452 ที่นั่ง  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเีรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

В последние дни он часто думал "Скачать игру гта крепкий орешек"об этих людях.

Прежде всего толстые пласты жира, который можно выварить или "График отпусков образец украина"вытопить.

Ведите его к черной лестнице, почему не к парадной, придумайте сами.

Хотя его обычно причисляют к пеликанам, он почти ничем не похож на "Скачать на телефон электронную книгу?"эту уродливую, неуклюжую, напоминающую домашнего гуся, птицу.

Но был еще один защитник, который более решительно охранял вход "Скачать игру симпсоны через торрентъ"в хакале и "Скачать модели машины для gta san andreas"которого не испугала бы целая батарея тяжелых орудий.

Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мною соглашаться.

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี นายกสมาคมศิษย์เก่า คุณพิชยา แก้วจินดา เป็นประธานในการประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชมรมเพื่อนครูฯ และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงาน คืนสู่เหย้า ชาวกรมท่า-ขาว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 นี้

Кроме того, "Игры автогонки скачать"одному из них я поставил свою метку.

Даже сквозь туман можно было "Скачать книги по резьбе по дереву"разглядеть, что на них самые разнообразные цветные платья.

Но из разговоров сопровождавших меня людей я "Игры для нокиа смартфон скачать"понял, что обоих должны были увезти в одной из оставшихся лодок и "Драйвера для принтера canon canon lbp2900b"что высадят их где-то в другом месте.

Теперь мы пополним нашу кладовую.

Я еще в околотке "Скачать animator vs animator"не был, напомнил Ильин.

Айв самом деле в растерянности был, в полнейшей.

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช และคณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 7 มกราคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบรางวัลให้กับนักเรียนในการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ระหว่างห้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผลการแข่งขันนักเรียน ม.2 ห้อง 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ม.2 ห้อง 8 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1, ม.2 ห้อง 4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ ม.2 ห้อง 10 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 

Дальше идут латунные перила по "Скачать svchosts"пояс вышиной.

Это напоминает мне "Мантра mp3 скачать"старые добрые дни последней "Прохождение игры мстители"итальянской кампании.

Многие народы боялись и любили "Скачать чит на лут для dayz"его; многие искусные полководцы и гордые императоры лелеяли в "Фильмі нд скачать"своем сердце мечту овладеть им, "Бутырка скачать мама"словно редкой драгоценностью или "Скачать игру ужастик"прекрасной женщиной.

Так что Фильчнер и его коллеги были сведены к "Скачать 4 элемента"роли медиков, трясущих погремушками "Игры скачать симулятор космический"над безжизненными телами пациентов.

глаза его сверкают, как солнца, "Пианино сэмплы скачать"и Анубис отступает.

Против этой шеренги Аззи выставил своих людей.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 50

Link...UNข่าวการศึกษา