Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

>>BookMark2551_2558<<

 

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้ปรับสภาพให้เข้ากับสถาบันการศึกษา และได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ เพื่อนๆ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในรั้วกรมท่า-ขาว

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ขอแสดงความยินดีกับ ลูกกรมท่า-ขาว ที่สอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 ที่นั่ง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นางสาวปาริชาติ เถื่อนเอี่ยม, นางสาวสายธาร ตันดี, นางสาวพรรณรัตน์ แก้วเปี้ย, นางสาวธนภรณ์ แก้วฟอง และนางสาวสาริกา ปาลาศ โดยมีครูที่ปรึกษา นางกนกรัตน์ จันทร์กล่ำ และนางพรรณี ภวภูตานนท์

 

ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นภาษา(MEP) ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกได้มีนักเรียนเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรีียญทอง ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลรัตนรังสี พระพุทธรูปประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองฯ ได้กราบสักการะฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 67

Link...UNข่าวการศึกษา