Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 23 ตุลาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานเอนกประสงค์ริมน่าน โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2556 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับพื้นฐาน เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเชลล์พืช ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2556 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครู และนักเรียน ร่วมงานตักบาตรเทโวฯ ประจำปี 2556 ซึ่งได้มีครูต่างชาติ และนักเรียนหญิงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 50 คน ร่วมขบวนเทพธิดา-นางฟ้า โปรยข้าวตอกดอกไม้ในขบวนแห่ ณ วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และรองผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.รุ่นที่ 3) (ม.6 รุ่นที่ 3) พ.ศ. 2528 โดยมีนางสาววีนัส เตียเอี่ยมดี ประธานรุ่นเป็นผู้มอบ  ซึ่งในนามโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของนักเรียน

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และรองผู้อำนวยการ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 33 เวลา 07.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานดังกล่าว และได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการด้วยความเป็นกันเอง

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวนการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในฐานะ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายชัยศิริ ศุภลรักษณ์จินดา นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุม โดยแผนฯดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างมากอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของ สพม. 39 ได้อีกทางหนึ่ง

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการประเิมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ เด็กหญิงปารดา กัลยาณมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งนักเรียนได้มีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมาย เช่น ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเสื้อตราสัญญลักษณ์โรงเรียน เป็นสิ่งตอบแทนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีอันมีมายาวนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน และทำให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้นตามแนวทางการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายมงคล เฉลิมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และคณะครู ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล และเยี่ยมชมสถานที่ ห้องเรียน E-Classroom ห้องเรียนโครงการพิเศษ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 60

Link...UNข่าวการศึกษา