Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี...เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ >>อ่านรายละเอียด...
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี...เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง Co-teacher กลุ่มวิชาสุขศึกษา >>อ่านรายละเอียด...

 

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการรับสมัครในรูปแบบกรอกใบสมัครออนไลน์

 

ต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit OBECQA
วันที่ 17 มีนาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit OBECQA ซึ่งเข้ามาตรวจเยี่ยม (Site Visit) รอบ 2 โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีวันแรก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ เป็นวันแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนให้ความสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ จำนวนทั้งสิ้น 531 ที่นั่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 6 คน, วิศวกรรมศาสตร์ 9 คน, เภสัชศาสตร์ 2 คน, เทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ 13 คน ฯลฯ โดยมีนายสงบ  คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบช่อดอกไม้สำหรับนักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

เวทีนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

งานคืนสู่เหย้า ชาวกรมท่า-ขาว 96 ปี อุตรดิตถ์ดรุณี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงานคืนสู่เหย้า ชาวกรมท่า-ขาว 96 ปี อุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อเป็นความเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่า ที่ได้เข้ามาพบปะสังสรรค์กัน และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อส่งเสริมการศึกษาภายในโรงเรียนให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

 

พิธีเปิดห้องสมุดกาญจนาภิเษก "Modern Library ราศรี บัวเลิศ"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ทำพิธีเปิดห้องสมุดกาญจนาภิเษก "Modern Library ราศรี บัวเลิศ" เนื่องจากทางโรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรุง รูปแบบของห้องสมุดใหม่ และได้รับการสนับสนุนเงินจาก คุณราศรี บัวเลิศ และครอบครัว จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 72

Link...UNข่าวการศึกษา