Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

คลิกดาวน์โหลด ใบขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์..

 


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี...เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง  >>คลิกดาวน์โหลด..
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี...เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 1 ตำแหน่ง >>คลิกดาวน์โหลด..
(สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน 2558 ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล **เว้นวันหยุดราชการ**)

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่มีคุณสมบัติ และสนใจสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ประจำปีการศึกษา 2559 >>คลิกอ่านรายละเอียด..


Teachicg job opportunities Uttaraditdaruni School  >>Click...

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ณ บริเวณหน้าเสาธงในช่วงเช้า เพื่อให้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และชมการแสดงของนักเรียน แผนการเรียนภาษาจีน

 

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้องสองภาษา ซึ่งมีคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน มาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น  โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ 

 

วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อ.ณ. เปิดบ้านสอนลูกหลานสู่ค่านิยม 12 ประการ" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน ด้านทักษะวิชาการ สามารถพัฒนาผลงานสู่สากล และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้แก่ชุมชน

 

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2558  ณ อาคาร 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ จำนวน 585 ที่นั่ง โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงาน "ราตรี กรมท่า-ขาว 95 ปี อุตรดิตถ์ดรุณี" ณ เพื่อให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้กลับมาพบปะ สังสรรค์กัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม "เรียนรู้อย่างไร ในอาเซียน" ซึ่งมี อาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็น Modern Library ซึ่งมี คุณราศรี บัวเลิศ ประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 59

Link...UNข่าวการศึกษา