Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการ 58 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการ ด้านความสามารถพิเศษ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "Year of Light in UN Land." กิจกรรม ASEAN DAY กิจกรรม LANGUAGE FAIR โดยมีนางจินตนา บุญสาลี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ดังกล่าว

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสอน และด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเรียน E-Classroom โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "My Dream for ASEAN Community" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการ คิดฝัน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสื่อผ่านผลงานทางทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์

 

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ DLIT และการใช้ Google App For Education ในการจัดการเรียนการสอน โดยมอบนโยบายต่างๆ แก่ผู้อำนวยการ และได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นำโดยนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา เพื่อให้มีความก้าวไกลในระดับสากล

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”  ถวายเป็นพระราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลงทะเบียนและปั่นจักรยานในครั้งนี้จำนวนมาก

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมงานงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ขอแสดงความยินดีกับนางกมลทิน พรมประไพ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ในงาน Thailand STEM Festival 2015 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการถวายพระพร  การลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยกิจกรรมนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 67

Link...UNข่าวการศึกษา