Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ม.6 ที่สนใจสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศษสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559 >>อ่านรายละเอียด... >>ดาวน์โหลดใบสมัคร...


การสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง >>อ่านรายละเอียด...
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฏิบัติการสาขาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา >>อ่านรายละเอียด...
การสอบราคากระดาษถ่ายเอกสาร  >>อ่านรายละเอียด...
การสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบบ >>อ่านรายละเอียด...


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี...เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LAB BOY) ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-29 ก.ค. 58 (เว้นวันหยุดราชการ)  >>อ่านรายละเอียด... >>ดาวน์โหลดใบสมัคร...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมสืบสานประเพณีไทยอีกด้วย โดยแบ่งการถวายเทียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถวายที่วัดดอยท่าเสา, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถวายที่วัดฤาษีทรงธรรม, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถวายที่วัดอุตรดิตถ์ธรรมมาราม, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถวายที่วัดไผ่ล้อม, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถวายที่วัดห้องสูง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถวายที่วัดท่าถนน ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายประสงค์ สินเดช ประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี และห้องประกันคุณภาพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 18 กรกฏาคม 2558  นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวรายงาน ในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตดิตถ์ 

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้รับมาติดตามการจัดทำโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำปรึกษาร่วมกัน และในโอกาศนี้ ได้มอบป้าย "โรงเรียนสร้างสำนึกพลเมือง" จากสถาบันพระปกเกล้า

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ PISA Liked เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

 

นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบรางวัลที่หน้าเสาธง ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "พระยาพิชัยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ เด็กหญิงกันต์ฤทัย สมบูรณ์ รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง  และได้ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4  นางสาวปาณิสรา แสนดี รางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 และนายธีรพร คำพันธ์ รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ซึ่งในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบรางวัลที่หน้าเสาธง ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขัน SUDOKU การแข่งขัน A-math การแข่งขัน GSP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย คณะครู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 65

Link...UNข่าวการศึกษา