Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี... เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา (MEP) >>คลิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ...
ดาวน์โหลด...ตารางสอบ ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา (MEP) >>คลิกดาวน์โหลด...

 


โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ 26 ก.พ., 3, 5 มี.ค. 2558  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 25, 27 ก.พ., 2 มี.ค. 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้...
>>>ดาวน์โหลด...ตารางสอบ ม.1 >>>ดาวน์โหลด...ตารางสอบ ม.2
>>>ดาวน์โหลด...ตารางสอบ ม.3 >>>ดาวน์โหลด...ตารางสอบ ม.4
>>>ดาวน์โหลด...ตารางสอบ ม.5 >>>ดาวน์โหลด...ตารางสอบ ม.6


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี... เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์) เปิดรับสมัครวันที่ 25 ก.พ. - 27 มี.ค. 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ห้อง 1110 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี >>คลิกอ่านรายละเอียด...


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี... เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (ถนนและรางระบายน้ำ) คลิกอ่านรายละเอียด..
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี... เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติการ สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา คลิกอ่านรายละเอียด..

 

วันที่ 10-11 มกราคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และอบรมเชิงปฏิบัติการ Math for science สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(เน้นวิทยาศาสตร์) โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 12 มกราคม 2558 ประธานนักเรียน และคณะนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้มอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ 2558 ให้กับตำรวจจราจร เมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการขอบคุณ ที่ได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ในการข้ามถนน เข้า-ออก โรงเรียน

 

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2558   และได้มอบเหรียญเกียรติคุณ "คนดีศรี อ.ณ." ให้กับนักเรียนยอดคนเก่ง นักเรียนมารยาทงาม นักเรียนคุณธรรม และนักเรียนจิตอาสา ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 8 มกราคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก และคณะครูจำนวน 40 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 5 มกราคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู มอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   และนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำสิ่งของไปร่วมบริจาค ได้แก่ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน และเครื่องเล่น DVD เพื่อนำไปเป็นของขวัญในการจับฉลากกาชาด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับบริษัท Group Dee Media Co., Ltd. ได้จัดกิจกรรม "English We Like 2014" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนไทย ในรูปแบบของกิจกรรมที่สนุกสนาน และการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ให้นักเรียนกล้าแสดงออกและพูดภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมจันนารี

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 10 รายการ, มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 จัดโดย สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิร่วมฉัตร  และกิจกรรมการประกวดเรียงความ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จัดโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 57

Link...UNข่าวการศึกษา